Zaječická, Saidchitzer nebo Sedlitz Water?

Zaječická, Saidchitzer nebo Sedlitz Water?

Přírodní léčivé zdroje nejsou výrobek, ale komodita. Jméno tedy zůstává podle prvního používaného názvu v odborné literatuře. Pro naší lokalitu použil Dr. F. Hoffmann název obce Sedlec, v následujících letech vyzdvihoval studnici Saidchitz. Anglicky mluvící veřejnost přijala snadno vyslovitelný název SEDLITZ, který se pak ujal pro celosvětovou napodobeninu Sedlitz Powders. Německy mluvící nativní obyvatelstvo upřednostnilo název SAIDSCHITZER spojovalo s veršem: “Said Schützer eurer Gesundheit, Saidschitz”. V lokálním kontextu bylo výhodnější i proto, že obcí s názvem Sedlec je větší množství.