ZAJEČICKÁ

Zaječická je přírodní léčivý zdroj podle MZ ČR. Užívá se pro tradiční pitné kúry v lázeňských provozech a v domácnostech. Tato legenda světového lékařství je od roku 1725 známá jako přírodní detoxikant oblíbená pro svůj spolehlivý projímavý účinek – spolehlivě a šetrně rozpouští obsah střev. Od 18. století navštěvovala šlechta Teplické lázně také kvůli “očistě těla a krve” pitnou kúrou Zaječická. Zaječická hořká sůl byla záhy (F. Hoffmann 1726) hodnocena balneology lépe než sůl z Epsomu. Dnes víme, že její detoxikační účinek přičítáme blahodárnému vlivu síranů a hořčíku.

Zaječická je dobře snášena i nejcitlivějším organizmem a je možné jí užívat dlouhodobě například v pooperačních stavech střev, při dlouhodobém pobytu na lůžku a při hemoroidech.
Stáčeno pod dozorem MZČR

Zaječická je balena v přírodním stavu, případný sediment je nezávadný přírodní jev. Zaječická nespadá jen do kategorie “přírodní minerální voda”, je v kategorii “přírodní minerální voda s léčebným využitím” nebo také “přírodní léčivý zdroj”.

Pitná kúra Zaječická

Zaječická

Rychlý a spolehlivý projímavý účinek

Při normální dávce cca 4 dcl působí velice rychle šetrným projímavým účinkem. Zaječická rozpouští obsah střev. Působí pouze tehdy, pokud má skutečně působit a působí rychle a spolehlivě.

Spolehlivé účinky tvoří staletý recept na oblíbenost Zaječické hořké vody u zákazníků. Je velmi osvědčeným pomocníkem při zácpě.

Sláva Zaječické hořké vody pochází již z doby bez všudypřítomné reklamy. Tehdy musel být účinek přípravku zaručený a spolehlivý, jinak by se povědomí o jeho blahodárných účincích nikdy nerozšířilo. Hořkou chuť Zaječické hořké vody lze úplně odstranit smísením s Bílinskou kyselkou.

Zaječická rozpouští obsah střev. Lidé bez problémů se zácpou proto nepozorují projímavý efekt.

Pitná kúra Zaječická – všeobecné pokyny:

0,1 až 0,4 litru (1/2 až 2 sklenky) ráno na lačný žaludek nebo večer před spaním. Od 0,2 litru má projímavý účinek. Užití před spaním nezpůsobuje nežádoucí jevy, protože se nevytvoří obtížné plyny a vyprázdnění následuje až příštího rána. Během užívání je důležité dodržovat dostatečný příjem tekutin, například bylinné čaje, pramenité vody nebo pitné lázeňské prameny.

Dlouhodobé užívání nemá pozorované negativní účinky. Užívání je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Zaječická jako přírodní regulativ zažívání

Hodí se zvláště k déletrvajícímu užívání při chronické ochablosti střev a dalších potížích se zažíváním. Při slabých dávkách, cca 1 dcl před spaním působí jako přírodní regulativ k vytvoření pravidelného zažívacího rytmu, k vyprázdnění střev dojde až následujícího rána.

Zaječická hořká voda je s velkou oblibou používána pro úpravu metabolizmu při udržování štíhlé linie, pro fitness a jiné sporty pro celkové urychlení samočistících schopností lidského organizmu díky blahodárnému vlivu zaječické hořké soli.

Minerální vody tohoto typu se uplatňují i v léčbě nespecifických střevních zánětů. Nezastupitelnou a nenahraditelnou roli a význam pak mají u zácpy. Síran hořečnatý je lékopisně veden i jako homeostatikum, látky udržující stálost a správné složení vnitřního prostředí.

doc. MUDr. Petr Petr, PhD

MINERÁLNÍ VODY V POHLEDU KLINICKÉHO FARMAKOLOGA, Pracoviště klinické farmakologie, Nemocnice Č. Budějovice a.s.

Zaječickou snáší dobře i nejcitlivější organismus. Indikacemi pro užívání této minerální vody se síranovo-hořčíkovým složením se slabou kyselou reakcí (pH=6,7..neutralizuje tedy extrémně kyselé gastrické prostředí a napomáhá tak rekonvalescenci vředu) jsou dokonce zánětová onemocnění žaludečního a střevního traktu, hyperchlorhydrie, obezita, chronické zácpy, syndrom podrážděného střevního traktu, systémová ateroskleróza a poruchy srdečního rytmu, onemocnění jater, žlučníku a slinivky břišní, dna, cukrovka, hemeroidy.

Mgr. Lukáš Dobrovolný

Zeptejte se lékárníka: Zaječická hořká voda, Lékárník Dr. Max

U 100% seniorů se zácpou lze očekávat při podávání minerální vody “Zaječická hořká” úpravu obtíží a úplné odeznění zácpy.

Brigita Janečková

OBSTIPACE U SENIORŮ A INTERVENCE ZAJEČICKÁ HOŘKÁ, Ústav fyzioterapie a medicínskýchg oborů ZSF JU České Budějovice

Cílenou detoxikaci organismu je nutné začít od střev. Ve znečištěném střevu vznikají ty nejsilnější toxiny otravující celé tělo. Na stěnách střeva se ukládají zbytky potravy, které vylučují toxické látky, jež vlásečnicemi putují do krevního oběhu a jater a ty stále dokola musí čistit krev, která je zásobena metabolity a hnilobnými látkami pocházejícími ze znečištěného střeva. Bez očisty střeva nemají další detoxikační postupy téměř žádný efekt. K řádné očistě střeva je výborným přírodním prostředkem Zaječická kyselka. Vřele ji všem doporučuji…

Simona Procházková DiS.

bylinkářka ve společnosti Léčíme přírodou s. r. o., Léčíme přírodou s. r. o.

Jak vzniká Zaječická?

Způsob vrstvení hornin v Zaječicích po staletí udivoval všechny badatele. Ti se pokoušeli popsat vznik tohoto světoznámého nejčistšího hořkosolného pramene. Otec moderní chemie J. Berzelius byl jedním z těch, co prováděli analýzy Zaječické. Během těchto prací objevil několik dalších chemických prvků.

  1. Pyritové krystaly
  2. Primární vrstva
  3. Neutralizační vrstva
  4. Nepropustné jíly
  5. Systém puklin vyluhujících hořkou sůl
  6. Jímání vody do perforované uzavřené šachtice
  7. Vrchol vrtu s vybavením
  8. Gravitační svod do sběrné jímky
  9. Centrální jímací nádoba

AQUA ENVIRO
Odborný dohled nad jímáním zdroje
www.aquaenviro.cz

Zaječická – analýza pramene

Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 1 980 Fluorid F 4,26
Draslík K+ 897 Chlorid Cl 449
Zinek Zn2+ 0,014 Síran SO42- 24 500
Hořčík Mg2+ 5 390 Hydrogenuhličitan HCO3 3 310
Vápník Ca2+ 430 Jodid I 0,488
Lithium Li+ 5,32 Bromid Br 1,62

Nedisociované součásti mg/l
Kyselina kŕemičitá H2SiO3 47,6
Celková mineralizace Zaječické hořké 38 887
pH Zaječické hořké při 25 °C 7,62
Osmotický tlak Zaječické hořké vody 1 761 kPa

Analýzu provedly Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů Karlovy Vary 16. 1. 2018

ZAJECICKA HORKA 500

Zaječická – Balneologické zařazení

Zaječická je takzvaná “pravá hořká voda”, nejčistší hořkosolný pramen. Tato pravá hořká voda sírano-hořečnatého typu obsahuje převážný podíl “hořké soli”. Hořká sůl (síran hořečnatý), se nazývá též epsomská sůl.

Ostatní hořké vody se dále dělí na nepravé hořké vody sírano-hořečnato-sodného typu a solanky. Ty obsahují glauberovu sůl a kuchyňskou sůl a jsou proto nevhodné pro dlouhodobé užívání.

Nesprávné názvy Zaječická kyselka nebo kyselka Zaječice?

Zaječická hořká je často nesprávně nazývána “zaječická kyselka”. Zaječická ale přirozeně neobsahuje kysličník uhličitý, není perlivá, a proto není “kyselka”.

Zaječická kyselka. Nesprávný, ale často používaný název pro Zaječickou hořkou

Lidé často vyhledávají Zaječickou pod názvem “Zaječická kyselka”. Slovo kyselka ale označuje pramen s významným obsahem volného kysličníku uhličitého, tedy pramen přirozeně perlivý.

Zaječická hořká je jímaná studnicemi, vznikající za velmi složitého chemizmu v půdách mimořádně zvláštního složení a neobsahuje volný kysličník uhličitý.

Zvláštnosti Zaječic a jejich okolí

Zaječice a jeho okolí náležejí k nejsušším oblastem v Čechách. Průměrné srážky zde dosahují jen 450 mm, v létě pak méně jak 300 mm. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8/5 °C. Převládajícím půdním typem je černozemě. Zaječice a okolí patří z orografického hlediska do Měrunické vrchoviny, která je součástí jihozápadní části Českého středohoří.

Teplému a suchému klimatu odpovídá i původní stepní vegetace, jež se v bohatých společenstvech ostrůvkovitě zachovala na Mostecku právě mimo jiné v okolí Zaječic.

V těchto téměř extrémních podmínkách je jímána pomocí mělkých studních Zaječická hořká voda – ryzí hořká voda, jež je svým obsahem hořčíku a síranových sloučenin ve světě ojedinělá a tudíž obzvláště cenná.

Ostatní pojmy pojící se k Zaječické hořké vodě

Sal de Sedlitz, Sal de Saidlitz, Sal de Sedlitz, Sedlitz Salt, Saischitzer Salz, Sedlitzer Salz, Sedlecká sůl, Epsomská sůl, Zaječická kyselka, Zaječická minerální voda, Sedlitz Water, Sedlitz wasser, Zaječická minerálka, Očista střev Zaječickou hořkou vodou, Zaječická a dieta, Zaječická a obezita, Zaječická a detoxikace.