OBSTIPACE (Zácpa)

Její výskyt u seniorů a ovlivnitelnost minerální vodou Zaječická hořká.

Brigita Janečková (1), Jan Reban (2) , Zuzana Liptáková (5), Hana Kalová (1), (3), (4), Petr Petr (1),(3)

logo-nemocnice-ceske-budejovice

U 100 % seniorů se zácpou lze očekávat při podávání minerální vody Zaječická hořká úpravu obtíží.

  1. Pracoviště klinické farmakologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.
  2. Domov pro seniory Hluboká n/Vltavou,
  3. Ústav fysiotherapie a medicinských oborů, ZSF JU České Budějovice
  4. Nadační fond EMA, České Budějovice
  5. Plicní léčebna Nemocnice České Budějovice a.s.

Poruchy vyprazdňování stolice jsou ve stáří časté. Jejich kvantifikace vyžaduje sjednocení diagnostických kriterií. Mezinárodní konsensus: diagnostický formulář ROME III, obstipace.
Jako zácpa se označí stav, kde je respondent nositelem alespoň 2 ( dvou) znaků ze 6.

2
Vyšetřeno n= 26 (100%) respondentů.

Ž: prům. věk let
M: prům. věk let

DpS Hluboká N/Vltavou a Plicní léčebna, Nemocnice Č.Budějovice a.s.

Zácpa přítomna ( ROME III 2+)

u n =26 (100%).
Ž: prům. věk let
M: prům. věk let

Alespoň jeden znak ROME III 1+ přítomen,
n= (%)
Ž: prům. věk let
M: prům. věk let

Poruchy vyprazdňování stolice má 100 % zařazených seniorů (inclusion criterion)

Intervence: n=26, ROME III/2+

Intervence minerální vodou Zaječická hořká, 150 ml denně, ráno na lačno po dobu 6 dnů, ordinováno ošetřujícím lékařem. Od 7 dne intervence „ad libitum“, v diskreci probandů.

VÝSLEDKY

za 6 týdnů měsíce od zahájení intervence

n=26

n = 26 (100 %) bez zácpy
Ž:, prům. věk let
M: , prům. věk let

ZÁVĚRY

U poloviny seniorů lze očekávat poruchy vyprazdňování stolice.
U téměř poloviny seniorů lze očekávat výskyt zácpy, ve smyslu konsensu ROME III

U 100 % seniorů se zácpou lze očekávat při podávání minerální vody Zaječická hořká úpravu obtíží.